Bekendtgørelse til de personer, som er omfattet af foranstaltningerne i Rådets afgørelse 2011/235/FUSP som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2020/512 og i Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/510 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran 2020/C 117/01