A Bizottság közlemenye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Közlemény az európai kulturális programról a globalizálódó világban {SEC(2007) 570}