Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2005 – Európska environmentálna agentúra