De europeiska politiska partiernas stadga för ett icke-rasistiskt samhälle