Europos politinių partijų chartija nerasistinei visuomenei