A Tanács határozata (2014. április 14.) azegyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Costa RicaKöztársaság, a Salvadori Köztársaság, a Guatemalai Köztársaság, aHondurasi Köztársaság, a Nicaraguai Köztársaság és a Panamai Köztársaságközötti, politikai párbeszédről és együttműködésről szólómegállapodásnak – annak 49. cikke (3) bekezdésének kivételével – azEurópai Unió nevében történő megkötéséről