Kawża C-77/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-11 ta’ Frar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Appeal – L-Irlanda) – proċeduri kriminali kontra K.M. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika komuni tas-sajd – Regolament (KE) Nru 1224/2009 – Sistema ta’ kontroll sabiex tiġi żgurata l-osservanza tar-regoli tal-politika komuni tas-sajd – Użu abbord bastiment tas-sajd ta’ apparat li jippermetti l-klassifikazzjoni awtomatika bid-daqs ta’ ħut – Artikolu 89 – Miżuri intiżi sabiex tiġi żgurata l-osservanza tar-regoli – Artikolu 90 – Sanzjonijiet kriminali – Prinċipju ta’ proporzjonalità)