Írásbeli kérdés E-0306/06 előterjesztette: Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a Tanácshoz. Pararajasingham esete