Helyesbítés a költségvetési hiányra vonatkozó adatoknak a Valenciai Autonóm Közösségen belüli manipulálása miatt a Spanyolország által fizetendő pénzbírság kiszabásáról szóló, 2015. július 13-i 2015/1289/EU tanácsi határozathoz (HL L 198., 2015.7.28.)