Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2015/1289 af 13. juli 2015 om en bod, der pålægges Spanien, for manipulation af underskudsdata i den selvstyrende region Valencia (EUT L 198 af 28.7.2015)