T-42/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. január 29-i ítélete – Volkswagen kontra EUIPO (CROSS) („Európai uniós védjegy – A CROSS európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja – Megkülönböztető képesség hiánya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja – Egyenlő bánásmód – Indokolási kötelezettség – Az (EU) 2017/1001 rendelet 94. cikkének (1) bekezdése”)