Írásbeli kérdés E-1347/06 előterjesztette: Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a Bizottsághoz. Bioenergia