Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1073 tas-17 ta’ Lulju 2020 li tagħti deroga mitluba min-Netherlands skont id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (Il-verżjoni bl-Olandiż biss hija awtentika)