/* */

Írásbeli kérdés E-6277/08 előterjesztette: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Marco Cappato (ALDE), Mohácsi Viktória (ALDE), Monica Frassoni (Verts/ALE), Jan Marinus Wiersma (PSE), Renate Weber (ALDE), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) és Giusto Catania (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Hivatalos tájékoztatás az olaszországi népszámlálásról