Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia N:o COMP/M.3817 — Wegener/PCM/JV) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti