Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul nr. COMP/M.4703 — Fujitsu/GFI Informatique) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE