A Bíróság ítélete (hatodik tanács) 2005. június 2. a C-454/04. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – 2001/55/EK irányelv – Lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem – Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)