Írásbeli kérdés E-2933/04 előterjesztette: Eluned Morgan (PSE) a Tanácshoz. Kuba