Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8989 — Sony/EMI Music Publishing) (Текст от значение за ЕИП.)