Mål T-400/13: Talan väckt den 5 augusti 2013 — L'Oréal mot harmoniseringsbyrån — Cosmetica Cabinas (AINHOA)