Írásbeli kérdés P-1450/08 előterjesztette: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) a Bizottsághoz. ASFINAG (Autópálya- és gyorsforgalmi út finanszírozó részvénytársaság)