Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló és az 1164/94/EK rendeletet hatályon kívül helyező tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (9078/2006 - C6-0191/2006 - 2004/0166(AVC))