2008/626/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 30. ) C 40/06 (ex NN 96/05) állami támogatás az Egyesült Királyság által végrehajtott, kölcsön nyújtására irányuló támogatási programok (az értesítés a C(2008) 1612. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)