Írásbeli kérdés E-3439/06 előterjesztette: Bart Staes (Verts/ALE) a Bizottsághoz. Megkülönböztetés az emberi jogokról szóló európai egyezmény és az alapjogi charta alapján