Írásbeli kérdés E-2910/08 előterjesztette: Cristiana Muscardini (UEN) a Bizottsághoz. Eltemetett folyók