Съобщение на Кралство Швеция в съответствие с член 11 от Протокола относно тълкуването от Съда на Конвенцията от 27 септември 1968 г. относно юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела