A Bizottság határozata (2004. szeptember 6.) a marhafélék fajai közé tartozó háziállatok spermájának behozatali feltételeiről (Az értesítés a B(2004) 3364. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg) (2004/639/EK)