Az EFTA-államok által az EGT-megállapodás XV. melléklete 1d. pontjában említett jogszabály szerint nyújtott állami támogatásra vonatkozóan közölt információ (a Bizottság 68/2001/EK rendelete az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének képzési támogatásra történő alkalmazásáról)