Írásbeli kérdés E-1488/06 előterjesztette: Jillian Evans (Verts/ALE) a Bizottsághoz. Kéretlen telefonhívások