Írásbeli kérdés E-1492/06 előterjesztette: Mary McDonald (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Bioüzemanyagok