2006/376/EK: A Tanács határozata ( 2005. január 31. ) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodásnak a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról