A Bizottság Határozata (2002. december 20.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2002) 5377. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg) (2002/994/EK)