Решение № 3/2016/SC на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ от 2 юни 2016 година за разширяване на задачите на Службата за финансовия механизъм на ЕИП и за норвежкия финансов механизъм [2017/314]