Írásbeli kérdés P-2643/05 előterjesztette: Christofer Fjellner (PPE-DE) a Bizottsághoz. A dohányról szóló irányelv értékelése