A Bizottság határozata ( 2008. december 5. ) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 7637. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (2008/934/EK)