Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o delovnem programu Komisije za leto 2013 (2012/2688(RSP))