Príprava pracovného programu Komisie na rok 2013 Uznesenie Európskeho parlamentu z  11. septembra 2012 o pracovnom programe Komisie na rok 2013 (2012/2688(RSP))