Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2013 Resolutie van het Europees Parlement van 11 september 2012 over het werkprogramma van de Commissie voor 2013 (2012/2688(RSP))