EU Publications: A selection of publications on EU grants & funding - Publikacije EU-a

image eu-funding

content

image for Grants and Funding Page: young man writing on a computer with a smile on his face

title and descriptive text eu-funding

Stipendije i financiranje

Ovaj odjeljak sadržava neiscrpan popis brošura i knjiga kojima se daje jasnija slika o konkretnim djelovanjima Europske unije za bolji život građana: financiranje, stipendije, izobrazba i drugi projekti EU-a. Ovdje možete pronaći i korisne informacije o uvjetima za prijavu i kontaktnim uredima.

funds