Logotipi - O Uredu za publikacije

Dockbar

Logos and banners title

Logotipi Ureda za publikacije

Treće osobe smiju se koristiti logotipima Ureda za publikacije samo u sljedećim slučajevima:

– odobrenje je zatraženo i izdano prije uporabe logotipa, – nije vjerojatno da će se korisnika logotipa zamijeniti s Uredom za publikacije,

– uporaba logotipa nije povezana s ciljevima i aktivnostima koji nisu u skladu s ciljevima i načelima Europske unije,

– uporabom logotipa ne upućuje se niti navodi na nenamjernu suglasnost Ureda za publikacije s ciljevima i aktivnostima korisnika logotipa ili njihovo promicanje.

Dopuštenje za uporabu logotipa Ureda za publikacije možete zatražiti na adresi e-pošte op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

EU law and publications logo

Logotip web-mjesta Pravo i publikacije EU-a

 
 

EUR-Lex logos

Logotipi EUR-Lexa

 
 

EU Publications logo

EU Publications logos

EU Publications logo
 
 

Ted logos

Logotipi TED-a

EU Whoiswho logos

Logotipi imenika „EU Whoiswho”