Legal notices - EU Law and Publicaitons - O Uredu za publikacije

Legal Notice - Title

Pravne obavijesti

Informacije na ovome web-mjestu podliježu izjavi o ograničenju odgovornosti, obavijesti o autorskom pravu i pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Legal Notice - Disclaimer

Izjava o ograničenju odgovornosti

Ured za publikacije ovim web-mjestom želi javnosti omogućiti što bolji pristup informacijama o zakonodavstvu, publikacijama i politikama Europske unije općenito. Naš je cilj osigurati pravodobnost i točnost tih informacija. Upozori li nas se na pogreške, pokušat ćemo ih otkloniti.

Međutim, Ured za publikacije ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije na ovim stranicama.

Te informacije:

 • isključivo su opće i ne odnose se na konkretne okolnosti povezane s bilo kojim pojedincem ili subjektom,
 • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane,
 • ponekad su povezane s vanjskim stranicama nad kojima Ured za publikacije nema nikakvu kontrolu i za koje Ured za publikacije ne preuzima nikakvu odgovornost,
 • nisu stručni ni pravni savjeti (za konkretne se savjete uvijek treba obratiti primjereno kvalificiranom stručnjaku).

Napominjemo kako nije moguće jamčiti da je dokument koji je dostupan elektroničkim putem u potpunosti istovjetan službeno donesenom tekstu. Vjerodostojan je samo Službeni list Europske unije (tiskano izdanje ili od 1. srpnja 2013. elektroničko izdanje dostupno na web-mjestu EUR-Lexa) i samo on ima pravni učinak.

Cilj nam je smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama svesti na najnižu razinu. Međutim, postoji mogućnost da su neki podaci i informacije na našim stranicama izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka te stoga ne možemo jamčiti da će se naše usluge odvijati bez prekida ili da takvi problemi neće na koji drugi način utjecati na njih. Ured za publikacije ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s problemima koji nastanu zbog uporabe ovih stranica ili bilo kojih povezanih vanjskih stranica.

Ovom se Izjavom ne namjerava ograničiti odgovornost Ureda za publikacije u slučaju kršenja zahtjeva propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti izuzeti njegovu odgovornost u slučajevima u kojima se u skladu s nacionalnim pravom ne može izuzeti.

pravne obavijesti – Obavijest o autorskom pravu

Obavijest o autorskom pravu

© Europska unija, 2019. – 2021.


Ta opća načela mogu podlijegati uvjetima koji mogu biti navedeni u pojedinačnim obavijestima o autorskim pravima. Stoga se korisnicima savjetuje da pročitaju informacije o autorskim pravima za pojedinačne dokumente.

Uporabu elemenata (npr. teksta, fotografija, slika, grafikona itd.) koji podliježu pravima intelektualnog vlasništva trećih strana prethodno mora odobriti vlasnik autorskih prava. To vrijedi za fotografije u službenom imeniku Europske unije (EU WhoisWho) i u odjeljku „Događanja” (https://op.europa.eu/hr/web/about-us/events).

Svi logotipovi i žigovi isključeni su iz prethodno navedenih općih dozvola.

Sva ostala pitanja u vezi s autorskim pravima možete uputiti na: op-copyright@publications.europa.eu

Pravna obavijest – zaštita osobnih podataka

Izjava o zaštiti vaših osobnih podataka

Ova izjava sadržava informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Obrada podataka: registracija korisnika na internetskim stranicama „Ureda za publikacije Europske unije”, uključujući Publikacije EU-a (nekadašnji EU Bookshop)

Voditelj obrade podataka: Ured za publikacije Europske unije, odjel C.1, „Portal Ureda za publikacije”

Broj upisa: DPR-EC-00449

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?
 3. Koji je pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka?
 4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?
 5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
 6. Kako štitimo vaše osobne podatke?
 7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?
 8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?
 9. Podaci za kontakt
 10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

1. Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezuje se štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su informacije o obradi registracija korisnika na internetskim stranicama „Ureda za publikacije Europske unije”, uključujući Publikacije EU-a (nekadašnji EU Bookshop), koju provodi Ured za publikacije Europske unije, odjel C.1, „Portal Ureda za publikacije”.

2. Zašto prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo vaše podatke?

Svrha postupka obrade: Ured za publikacije Europske unije, odjel C.1, „Portal Ureda za publikacije” prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke za registraciju korisnika na internetskim stranicama „Ured za publikacije Europske unije”, dalje u tekstu „Portal Ureda za publikacije”, što uključuje i usluge povezane s naručivanjem tiskanih publikacija na stranici Publikacije EU-a.

Postupak obrade sastoji se od vođenja popisa s osobnim podacima u bazi podataka.

Podaci se u anonimiziranom obliku upotrebljavaju i za studije i/ili u statističke svrhe radi poboljšanja usluge.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

3. Koji je pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo iz sljedećih razloga:

– obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije

ili

– dali ste privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu posebnu svrhu ili više njih.

Pravna osnova za obradu: mandat Ureda za publikacije, Odluka 2009/496/EZ (Euratom) Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija od 26. lipnja 2009. o organizaciji i radu Ureda za publikacije Europske unije.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu ovog postupka obrade Ured za publikacije Europske unije, odjel C.1, „Portal Ureda za publikacije” prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

Obvezni podaci za potpuni korisnički račun:

 • ime
 • prezime
 • adresa e-pošte
 • lozinka (šifrirana)

Obvezni podaci za račun za jedinstvenu prijavu (podaci preuzeti s vanjskih usluga kao što su Facebook, Twitter ili EU Login):

 • korisnička oznaka
 • adresa e-pošte (nije potrebna za Twitter)
 • ime
 • prezime

Neobvezni podaci:

 • telefonski broj
 • tema koja vas zanima
 • odabrana uloga
 • vrsta adrese
 • ime (može se razlikovati od obveznih podataka)
 • prezime (može se razlikovati od obveznih podataka)
 • ulica i broj
 • poštanski broj
 • grad
 • zemlja
 • adresa e-pošte (može se razlikovati od obvezne adrese e-pošte)
 • telefonski broj na adresi
 • vrsta osobe
 • organizacija
 • služba
 • funkcija

Navođenje osobnih podataka nije preduvjet za pregledavanje portala Ureda za publikacije. Međutim, obvezno je ako se želite koristiti dodatnim uslugama koje pruža potpuni korisnički račun, kao što su „Moje adrese”, „Moji popisi”, „Moje miniaplikacije”, „Moje narudžbe”, „Moj profil”, „Moje bilješke”, „Moje ocjene”, „Moja pretraživanja” i „Moji RSS izvori”.

Navođenje osobnih podataka obvezno je i ako naručujete publikaciju na svoju kućnu adresu.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Ured za publikacije Europske unije, odjel C.1, „Portal Ureda za publikacije” čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade, odnosno za pružanje traženih usluga. Ako ste izradili potpuni korisnički račun, svoje osobne podatke možete izbrisati sami ako to želite (opcija „Izbriši račun”)

Ako svoj račun niste koristili tri godine, poslat ćemo vam poruku na kraju tog razdoblja. Ne odgovorite li u roku od mjesec dana, automatski ćemo izbrisati vaš račun.

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (poruke e-pošte, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezina ugovaratelja ARCANIA SASU, zaduženog za izvršavanje narudžbi. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Ugovaratelji Komisije obvezani su posebnom ugovornom klauzulom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka.(Uredba (EU) 2016/679).

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe kojima je nužno osigurati pristup za potrebe ovog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade i ovlašteno osoblje prema načelu nužnog pristupa. To osoblje mora postupati u skladu sa zakonskim obvezama i eventualnim dodatnim ugovorima o povjerljivosti.

Informacije koje prikupljamo neće se prosljeđivati trećim osobama.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vaša posebna prava kao „ispitanika” u skladu s poglavljem III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725 uključuju pravo na pristup vašim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Ako je primjenjivo, imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Pristali ste dati svoje osobne podatke Uredu za publikacije Europske unije, odjelu C.1, „Portal Ureda za publikacije” za ovaj postupak obrade. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

Da biste ostvarili svoja prava možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u 9. poglavlju u nastavku.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz 10. poglavlja).

9. Podaci za kontakt

– Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka u Uredu za publikacije Europske unije, odjel C.1, „Portal Ureda za publikacije”, info@publications.europa.eu.

– Službenik za zaštitu podataka Komisije

Možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

– Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da vam je voditelj obrade pri obradi vaših osobnih podataka povrijedio prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Službenik za zaštitu podataka Komisije objavljuje registar svih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija, koji su dokumentirani i koji su mu prijavljeni. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register

Ovaj postupak obrade uvršten je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem upisa: DPR-EC-00449