Europaparlamentets resolution om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2002, Avsnitt I-Europaparlamentet, Avsnitt II - Rådet, Avsnitt IV - Domstolen, Avsnitt V - Revisionsrätten, Avsnitt VI - Ekonomiska och sociala kommittén, Avsnitt VII - Regionkommittén, Avsnitt VIII - Ombudsmannen, det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning (Avsnitt I) (2000/2325(BUD))