Obavijest namijenjena određenim osobama i subjektima na koje se odnose mjere ograničavanja iz Odluke Vijeća 2010/413/ZVSP i Uredbe Vijeća (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana 2020/C 148/01