Nõukogu määrus (EÜ) nr 734/2008, 15. juuli 2008 , milles käsitletakse ohualdiste avamere ökosüsteemide kaitset põhjapüügivahendite kahjuliku mõju eest