Sag C-247/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Hannover (Tyskland) den 29. april 2016 — Heike Schottelius mod Falk Seifert