A Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I Az Európai Parlament 2010. szeptember 7-i jogalkotási állásfoglalása a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))