Γραπτή ερώτηση E-005239/14 Ioannis A. Tsoukalas (PPE) προς την Επιτροπή. Καταστροφή ξύλινων παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών