Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2017/1998 od 6. studenoga 2017. o imenovanju člana Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, kojeg je predložila Kraljevina Španjolska