Odluka Komisije od 6. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša EU-a za izvore svjetlosti (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 3749) (Tekst značajan za EGP) (2011/331/EU)