Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopíňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpisaná v Lisabone 13. decembra 2007 - PROTOKOLY - A. Protokoly, ktoré sa pripoja k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a prípadne k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu - Protokol o službách všeobecného záujmu